Diskussionsområde 2: TIDSPROFIL

Tidsmässig välfärd är ett begrepp som dels handlar om i vilken omfattning vi upplever att tiden räcker till eller inte räcker till och dels om hur nöjda vi är med hur vi fördelar och använder vår tid till vardagens nödvändiga och lustfyllda aktiviteter. Vi kan påverka hur vi använder vår tid. Men det krävs att vi reflekterar över hur vi vill använda den och att vi gör medvetna val, d.v.s. väljer bort och väljer till med hänsyn till vad vi vill prioritera. Föreningen Tidsverkstaden, Göteborg, har utvecklat ett verktyg som kallas TidsProfilen och som kan hjälpa var och en att komma igång med reflektioner kring hur vi har det med vår tidsmässiga
 välfärd. TidsProfilen kan också användas som utgångspunkt för diskussion med andra kring temat Tidsmässig Välfärd, men resultaten bygger på ens egna subjektiva upplevelser och det är därför knappast fruktbart att jämföra resultaten med andra. Däremot kan man jämföra med sig själv över tid, längre fram, t.ex. en tid efter man gjort förändringar i vardagslivet. 

Övning 3:

Dela ut arbetsblad 3 till var och en och be dem:
1. Svara individuellt på påståendena i TidsProfilen (rekommenderad tid 15-20 min)
2. Räkna ihop poängsummanKlicka för att förstora
Arbetsblad 3
Be deltagarna spara TidsProfilen - den ska användas igen i nästa träff/senare i detta tema.
                                                                                                                                                                                                        

Förslag på diskussionsfråga:

Gå gärna "laget runt" och be var och en att säga något om vad han/hon kom att tänka på vid ställningstagandet till påståendena i TidsProfilen.

Förslag till hemuppgifter till nästa träff

Be deltagarna:
  1. Ta med en TidsProfil till sin partner och erbjud henne/honom att fylla i den. Den som inte har en        partner, kan fråga en vän. Reflektera över de funderingar TidsProfilen väcker.
  2. Tala med partnern/vännen om vilka förväntningar och normer som råder i samhället när det gäller att vara "en bra mamma" och "en bra pappa".
  3. Bläddra gärna igenom en dagstidning eller veckotidning tillsammans och se om ni kan hitta artiklar eller annonser som symboliserar vanliga förväntningar och normer avseende vad som är "en bra mamma" och "en bra pappa". Ta gärna med dessa till nästa träff.

Påminn deltagarna om att ta med den egen ifyllda TidsProfilen till nästa tematräff.


Nordiska Livsstilsverkstan