Diskussionsområde 5:

NYA TEMAN ATT ARBETA MED I LIVSSTILSVERKSTAN


Varje grupp är unik. Utifrån den diskussion gruppen haft under de första gruppträffarna framkommer olika behov och intresseinriktning för vad man önskar fortsätta att diskutera för att bli bättre rustad för att göra hälsofrämjande livsstilsval. Det finns ytterligare ett par helt utvecklade teman: Vän med tiden (II) och Media och hälsa (III). I temana Kost och Motion (IV), Värdegrunder och självkänsla (V), Kultur (VI) finns förslag på hur ni skulle kunna lägga upp dessa. Det är tänkt som en inspiration för gruppen att själv utveckla dessa teman vidare med ledning av Tema I-III.


Nordiska Livsstilsverkstan