Föräldrar


Föräldrar är de viktigaste aktörerna i barns liv när det gäller att främja deras hälsa. Det är föräldrarna som skapar grunden och förutsättningarna. I detta viktiga arbete har de resurser kring sig som kan ge dem stöd; personal vid förskola, BVC, släkt och vänner.

Hemmet är den plats där hälsan lärs och levs, där formas barnens hälsovanor. Föräldrar spelar en viktig roll både som förebilder och som förmedlare av värderingar och val som t.ex. om motion blir en naturlig del av deras vardag och vad man äter.

En trygg och nära relation med föräldrar är viktigt för barns självkänsla och psykiska välbefinnande. Barn behöver bli sedda och älskade först och främst för dem de är och få känna att de duger som de är. Det är också viktigt att man som förälder litar på sin egen förmåga och att man känner att man själv i sin tur duger som förälder. Det finns många i omgivningen som kan stötta föräldrarna i denna process; släkt, vänner och personal vid förskola och BVC.

Ett syfte med Nordiska Livsstilsverkstan är att erbjuda en plattform för föräldrar att träffa andra föräldrar, personal från förskolor och BVC för att diskutera hälsorelaterade frågor och möjliggöra för dem att öka och utvidga sitt sociala nätverk eller bygga upp ett nytt om inget finns.

Nordiska Livsstilsverkstan