Förberedelser inför träffarna i Tema II - Vän med tiden


Oavsett vilken form av presentationsteknik du väljer att använda, behöver ni förbereda er
genom att skriva ut följande arbetsblad ett till varje deltagare:
  • Arbetsblad 1 - Gubbarna med siffror 1-7
  • Arbetsblad 2 a - Frågor till frågesporten 1 ex per 3 deltagare
  • Arbetsblad 2 b - Svarsblanketter till frågesporten
  •                       Sant eller falskt - 1 ex. per 3 deltagare
  • Arbetsblad 3 - Min Tidsprofilen - 2 ex. till varje deltagare
  • Arbetsblad 4 - Förväntningar och normer i samhället
  • Arbetsblad 5 – det tidigare använda arbetsbladet 3 används igen
  • Arbetsblad 6 - Strategier för ökad tidsmässig välfärd
  • Arbetsblad 7 - Mina personliga tidsinitiativ
  • Arbetsblad 8 - Exempel på personliga tidsinitiativ
Om du vill kan du skaffa ett litet pris till den som har flest svar i frågesporten ”Sant eller Falskt”. Förbered gärna en utslagsfråga om flera får samma poäng.

Syfte och innehåll i Tema II – Vän med tiden


Syftet med Tema II - Vän med tiden - är att deltagarna skall ges tillfälle att öka sin kunskap om sambandet mellan hälsa, livsstil och hur vi förhåller oss till tiden, samt att finna tidsstrategier som kommer hela familjen till godo. 

Diskussionsområde 1: Tidspress.
Reflexion och diskussion kring upplevelser av tid och tidspress.
 

Diskussionsområde 2: TidsProfil.
I vilken utsträckning upplever vi att tiden räcker till? Hur nöjda är vi med hur vi fördelar och använder vår tid till vardagens olika aktiviteter? Tidsprofilen fylls i av varje deltagare för att finna svaren.

Diskussionsområde 3: Förväntningar och normer.
Hur påverkas vi och vår tidsanvändning av normer?

Diskussionsområde 4: Strategier för ökad tidsmässig välfärd.
Diskussion om hur den egna tidsmässiga välfärden kommer barn och familj tillgodo. Strategier och initiativ för att öka vår tidsmässiga välfärd.

Nordiska Livsstilsverkstan