Forskare

Det krävs allt mer att var och en skall kunna ta ställning till vad som är bäst för den egna hälsan, men det kan vara svårt att värdera utbud och erbjudanden som är lockande. 

Resultat från vetenskapliga studier behöver spridas och diskuteras till det omgivande samhället i större omfattning. För att underlätta för deltagarna att göra sina livsstilsval bygger Livsstilsverkstan på ett samspel mellan deltagarnas egna reflexioner och diskussioner och vetenskapliga forskningsrön. Forskare kan också bjudas in för kort föreläsning över det aktuella temat och delta i efterföljande diskussion. 

Ett syfte med Nordiska Livsstilsverkstan är att deltagarna, genom att ta del av forskningsresultat och reflektera och diskutera med andra, skall utveckla sin medvetenhet och sitt kritiska förhållningssätt, vilket underlättar för var och en att göra sunda livsstilsval för sig och barnen. 


Nordiska Livsstilsverkstan