NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema II - Vän med tiden
Guide för handledare

Lite om denna guide


I Tema II - Vän med tiden - diskuteras deltagarnas egen upplevelse av tidspress och hur de kan arbeta för att få en bättre balans mellan tid och vad de önskar använda tiden till i relation till barn och familj. Eftersom tidsupplevelser är subjektiva utgår diskussionerna från deltagarnas egna upplevelser med många praktiska övningar. Enkel statistik belyser också temat. 

Lite om denna guide

Då temat har ett stort inslag av egna reflexioner är det bra om ni använder två grupptillfällen till detta Tema II. Det kan vara bra att ge deltagarna någon "hemläxa" till påföljande gång, då ni kan fördjupa diskussionen. Förslag på var det är lämpligt att dela temat i de två träffarna och förslag till hemläxa finns i guiden. 

För att underlätta för er som handledare finns instruktioner inskrivna med kursiv stil. På några ställen finns också texter inklippta som kan vara till er hjälp – facit till en frågesport samt förväntningar och normer och vad som är en ”lyckad” människa. Det finns också förslag till övningar och diskussionsfrågor inskrivna med kursiv stil.

Av referenslitteraturen kan vissa artiklar och rapporter laddas ned från Internet och böcker kan lånas vid bibliotek. Om du önskar mer statistik över nordiska barns hälsa finner du sådan på www.nhv.se. Folkhälsoinstituten i respektive nordiskt land har också omfattande nationell statistik. 

Det finns också arbetsblad och tabeller inskrivna i löptexten i guiden. De finns med för att markera att "här kommer ett dokument du kan använda". Dessa är tänkta att skrivas ut till deltagarna och/eller för användning med dator och projektor. 

Material till Tema II – Vän med tiden 

Bilder som används under temat kan laddas hem i antingen PDF-format eller som Powerpoint presentation under fliken ”Arkiv” > Tema II. Nedan finns t.ex. den första bilden i det dokumentet. Den beskriver syfte och innehåll i tema II.

Nordiska Livsstilsverkstan