Handledarutbildning


Det är inget krav att genomgå en handledarutbildning för att använda sig av Nordiska Livsstilsverkstan, men det kan stärka en som handledare. 

NHV erbjuder en 2-dagars kurs för dig som önskar vara handledare. Det är en fördel om alla deltar som skall vara handledare i samma grupp. 

Kursen kommer att ha både teoretiska och praktiska moment. Den bygger i stor utsträckning på diskussioner och utbyte av erfarenheter med andra personer som kommer att vara handledare. 

Pedagogiskt förhållningssätt och hur det är att arbeta i grupp kommer att diskuteras. Förslag på personer som kan bjudas in m.m.

Praktiska moment kommer att tränas
    • Hur det är att delta i en grupp.
    • Att leda en grupp.
    • Hur man formulerar en kallelse.
    • Hur man kan utveckla ett eget tema.
    • Sökning på nätet efter vetenskaplig litteratur.

Nordiska Livsstilsverkstan