Kulturarbetare

Kultur kan ses som en hälsofrämjande aktivitet. 

Begreppet kultur kan ha många olika betydelser men ofta syftar man på två betydelser: kultur som "konstnärlig, andlig odling" eller kultur som "socialt överförda levnadsmönster" (Wikipedia). I vardagligt tal är den första betydelsen den vanligare och det är också i den bemärkelsen Nordiska Livsstilsverkstan använder sig av begreppet. Livsstilsverkstan ser på hälsa och livsstil ur ett helhets, holistiskt, perspektiv, vilket innebär att hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom utan att även andra dimensioner kan bidraga till en god hälsa, t.ex. musik, teater, litteratur från alla delar av världen. 

Inte bara vuxna utan även små barn har behov av kultur. Därför blir förmedlare av kultur, kulturarbetare, professionella, såväl som andra vuxna, viktiga aktörer i barns och föräldrars liv.

Ett syfte med Nordiska Livsstilsverkstan är att uppmärksamma att kultur också kan ses som en hälsofrämjande faktor. 

Nordiska Livsstilsverkstan