Målgrupper

Huvudmålgruppen för Nordiska Livsstilsverkstan är föräldrar som har barn i förskoleåldern 3-5 år. Genom det interaktiva arbetssättet och samverkan mellan sektorer, förskola, BVC, och kommun, ges även möjlighet för yrkesverksamma inom olika verksamheter, att fördjupa sin kunskap rörande familjer och barn.  

Denna webbplats är uppbyggd för de som är intresserade av att leda grupper med fokus på hälsofrämjande livsstil; förskolepedagoger, hälsopersonal som BVC sjuksköterskor och hälsoplanerare, socionomer inom kommunal verksamhet och föräldrar.

Eftersom ett av syftena med Nordiska Livsstilsverkstan är att främja samverkan mellan olika sektorer och föräldrar bör handledarna eller ledarna av gruppen vara två personer från olika verksamheter t.ex. förskolepedagog och BVC sjuksköterska för att få ett brett perspektiv på barns vardagsliv och hälsa. Det är också en stor fördel om även föräldrar önskar delta som handledare. Ett alternativ är att en självstyrd föräldragrupp själva ansvarar för Livsstilsverkstan och bjuder in yrkesverksamma som arbetar med barn från olika verksamheter vid olika tillfällen. På den här webbplatsen kan studiematerial till tre fullt utvecklade teman hämtas. Dessutom ges förslag på ytterligare tre teman och hur de kan utvecklas. 

Nordiska Livsstilsverkstan