Projektledare och författare

Projektledare och ansvarig för projektet och utvecklingen av Nordiska Livsstilsverkstan samt huvudförfattare och redaktör:

Karin C Ringsberg, professor PhD, Nordic School of Public Health NHV
E-mail: karin.ringsberg@nhv.se
Tel: +46 (0)31-69 39 00

Följande personer har bidragit med material till texterna i Tema I-III

Hildur Gunnarsdottir, leg. sjuksköterska, MPH och doktorand (Tema I). Hon har dessutom under åren 2010-2011 deltagit i utvecklingen av Nordiska Livsstilsverkstan och utformat vissa texter initialt i handledarguiden. (Se även Nordiska Livsstilsverkstan – En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare. Slutrapport. TemaNord 2013:503. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet www.norden.org)

Jörgen Larsson, fil.dr PhD, Chalmers tekniska högskola, Göteborg (Tema II).

Fredrik Warberg, författare och föredragshållare, Föreningen Tidsverkstaden, Göteborg (Tema II).

Helena Sandberg, docent, PhD. Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet (Tema III).

Leeni Berntsson, docent, DrPH, Nordic School of Public Health NHV, har gjort de statistiska beräkningarna till tabellerna i de olika temana.


Stort tack till samtliga medarbetare!

Nordiska Livsstilsverkstan