Referenser

Cordenius, M. (2008, oktober, 07). Pappa - prata med ditt barn. Aftonbladet.

Larsson, J. (2007). Om föräldrarstidspress – orsaker och förändringsmöjligheter. En analys baserad på

Statistiska Centralbyråns tidsdata (Forskningsrapport nr 139). Göteborg: Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen. 


Larsson, J. (2012). Pappadeltid. En väg till högre tidsmässig välfärd och ökad jämställdhet?

(Forskningsrapport nr 142). Göteborg: Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen. 


Perski, A. (2011, maj, 05). Föredrag på Institutet för Stressmedicin, Göteborg. 

Rekommenderad läsning: 
Jönsson, B. (1999). Tio tankar om tid. Stockholm: Brombergs bokförlag. 

Nordiska Livsstilsverkstan