Innehållsförteckning


Startsida
Om Nordiska Livsstilsverkstan
   Förord
   Sammanfattning
      Hur utvecklades Nordiska Livstilsverkstan?
      Målgrupper
      Syfte och mål
      NMR som huvudman
      Projektledare och författare
      Kontakt
Arbetssätt
      Med barnet i Centrum
         Inspiration
         Föräldrar
         Släkt, vänner, grannar
         Förskolepedagoger
         Hälsopersonalen
         Forskare
         Verksamma inom mediebranschen
         Politiker
         Kulturarbetare
      Pedagogiskt förhållningssätt
      Hur startar vi en grupp?
      Hur utvecklar vi eget tema?
      Handledarutbildning
      Utvärdering
Tema
      Tema1 Hälsofrämjande livsstil
         Introduktion
         Guide för handledare
         Träff 1
            Diskussionsomr.1 Hälsans bestämningsfaktorer
            Diskussionsomr.2 Att arbeta hälsofrämjande
            Diskussionsomr.3 Hur är hälsoläget?
         Träff 2
            Diskussionsomr.4 Hälsa-mer än bara frånvaro av sjukdom
            Diskussionsomr.5 Nytt tema att arbeta med i Livsstilsverkstan
         Referenser och källor
      Tema 2 Vän med tiden
         Introduktion
         Guide för handledare
         Förberedelser
         Träff 1
            Diskussionsomr.1 Tidspress
            Diskussionsomr.2 Tidsprofil
         Träff 2
            Diskussionsomr.3 Förväntningar och normer
            Diskussionsomr.4 Strategier för tidsmässig välfärd
         Referenser och källor
      Tema 3 Medier och hälsa
         Introduktion
         Guide för handledare
         Träff 1 - Hälsokompetens
            Diskussionsomr.1 Hur få kunskap om hälsa och ohälsa?
            Diskussionsomr.1 Karta och kompass
         Träff 2
            Diskussionsomr.3 Hur ser vår medievardag ut?
            Diskussionsomr.4 Varför är barn så intressanta för marknadsförare?
         Referenser och källor
Arkiv
Kortversioner
      Med Barnet i Centrum Kortversion
      Hälsofrämjande livsstil Kortversion
      Vän med tiden Kortversion
      Medier och hälsa Kortversion
      Kost och motion Kortversion
      Värdegrunder och självkänsla Kortversion
      Kultur Kortversion
Other languages
      English text
      Finsk Text
      Norsk Text
      Isländsk Text
      Dansk Text
Sitemap

Nordiska Livsstilsverkstan