Släkt, vänner, grannar

Det är ett stimulerande och krävande livsprojekt att uppfostra barn. Att känna tillhörighet i sociala nätverk med släkt och/eller vänner kan stärka hela familjen och främja dess hälsa och välbefinnande.

Barns mor- och farföräldrar, eller annan äldre person, kan finnas som stöd i vardagen för föräldrarna och barnen genom att bidra med sina egna erfarenheter från barnuppfostran och "vardagslivspussel". De kan vara bollplank och diskussionspartner, men de kan också praktiskt hjälpa till när behov för barnvakt och avlastning uppstår. Om mor- och farföräldrarnas relation till barnet är trygg och tillitsfull, kan det främja barnets utveckling. Att ha en bra relation till annan vuxen än föräldern har också visat sig vara en skyddsfaktor om något går snett i familjens relationer eller allvarliga händelser inträffar. Andra vuxna än föräldrarna blir därför också viktiga aktörer när det gäller att främja barns hälsa.

Genom att människor flyttar inom och mellan länder i större utsträckning än tidigare, för arbete, studier och/eller p.g.a. svåra förhållanden i det egna landet, är det ofta långa geografiska avstånd mellan den unga familjen och övrig släkt. I tidigare generationer hade de äldre ofta en stödjande och vägledande roll och de hjälpte ofta till med barnpassning, hämtning från förskola mm. Den äldre generationen yrkesarbetar i allt större omfattning än tidigare och kan därför inte hjälpa till så mycket av praktiska skäl. Generationsboende har blivit sällsynt eftersom levnadsstandard, krav och önskemål på bl.a. eget boende, större ytor till varje familjemedlem, har ökat. De senaste decennierna har kärnfamiljens struktur börjat förändras, allt fler barn lever knutna till två kärnfamiljer. Då familjernas struktur och roll har ändrats ställs därför större krav på andra typer av sociala nätverk. Vänner och grannar, inte minst de som har barn i samma ålder, kan vara en viktig källa till stöd, både praktiskt och känslomässigt. Att få dela funderingar och tankar samt att hjälpas åt i vardagen är viktigt för hela familjens hälsa och välbefinnande.

Ett syfte med Nordiska Livsstilsverkstan är att förstärka samarbetet mellan de olika aktörerna kring barnet och på så sätt stärka föräldrarna i sitt föräldraskap.

Nordiska Livsstilsverkstan