NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema I - Hälsofrämjande livsstil


Hur är hälsoläget generellt i befolkningen? Hur tänker jag om hälsa och livsstil? Varför behöver jag tänka på detta överhuvudtaget? Hur relaterar jag det till barnens hälsa och livsstil? 
Syftet med detta tema är att var och en skall öka sin kunskap om och förstå sambandet mellan hälsa och livsstil samt att relatera det till sin egen, barnets och familjens livsstil.

I Tema I diskuteras samband mellan livsstil och hälsa, samt hur man tänker att den egna livsstilen påverkar den egna och familjens hälsa positivt och negativt. Enkel statistik visas, definitioner av hälsa, formella och subjektiva diskuteras samt de vanligaste faktorerna som påverkar hälsan.

Tema I - Hälsofrämjande livsstil - är utarbetat i sin helhet och är uppdelat i fem diskussionsområden: 1. Hälsans bestämningsfaktorer. 2. Att arbeta hälsofrämjande. 3. Hur är hälsoläget? 4. Hälsa – mer än bara frånvaro av sjukdom. 5. Nya teman att arbeta med i Livsstilsverkstan.

För mer information se fliken ”Tema” > Tema I

Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV, har haft huvudansvar för
utformning av temat, som gjorts i samarbete med Hrafnhildur Gunnarsdottir, doktorand,
Nordic School of Public Health NHV.
Nordiska Livsstilsverkstan