NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema III - Medier och Hälsa


Vilken typ av medier använder du och din familj?
Hur ser dina och dina barns medievanor ut?
Hur tror du att barn påverkas av olika medier positivt och negativt?
Hur förhåller du dig och agerar själv i relation till medier?
Hur tänker och gör andra föräldrar och barn?
Vad skrivs/förmedlas via medier om hälsa och livsstil rörande små barn?
Påverkas barn av reklam?
Är det skillnad på flickor och pojkar?
Hur kan du kritiskt värdera mediernas innehåll och budskap?


 
TV, dagstidningar, Internet och andra medier har en allt större roll i våra och våra barns liv. Vi påverkas medvetet och omedvetet, positivt och negativt, av mediernas budskap. Hälsa och livsstil är föremål för mycket uppmärksamhet i olika medier. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka medievanor man har som förälder och vilka vanor barnet har. Vad framställs som hälsofrämjande? Hur tolkar jag och barnet det som skrivs och sägs?

Syftet med Tema III, är att deltagarna genom att reflektera och diskutera skall förstå hur man påverkas av medier samt utveckla sin kritiska värderingsförmåga, i både positiv och negativ bemärkelse, till vad som framställs och rapporteras i medier.
 
Tema III, Medier och Hälsa, är utarbetat i sin helhet och är uppdelat i 4 diskussionsområden: 1. Hälsokompetens. 2. Karta och kompass. 3. Hur ser vår medievardag ut? 4. Varför är barn så intressanta för marknadsförare?

För mer information om se fliken ”Tema” > Tema III.

Helena Sandberg, docent, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet har haft huvudansvar för utformning av temat, vilket gjorts i samarbete med Karin C Ringsberg,
professor, Nordic School of Public Health NHV.


Nordiska Livsstilsverkstan