NORDISKA LIVSSTILSVERKSTAN

Tema IV - Kost och motion


Vad skall vi äta i kväll?
Hur får du din treåring att äta grönsaker?
Skall en fyraåring träna flera gånger i veckan?
Enkelt, billigt och bra men ändå hälsosamt, är det möjligt?


 
Våra kroppar är gjorda för att vara fysiskt aktiva och vi behöver näringsämnen och energi för att orka vara aktiva. Vårt allt mer stillasittande vardagsliv och tillgång till stora mängder mat, nyttig och onyttig, ställer ökade krav på ett medvetet agerande för att uppnå en hälsosam balans mellan intag av föda och motion. Därför är det viktigt att redan i unga år lära sig att hälsosam kost och fysisk aktivitet i balans är en självklar del av vardagslivet.

Syftet med Tema IV är att deltagarna skall förstå samband mellan hälsa, kost och motion och försöka omsätta kunskaperna i praktiken.

Tema IV att utveckla 

Detta tema är inte utarbetat i sin helhet. Nedan ges förslag på hur ni själva kan utveckla det.
 

Förslag på diskussionsområden rörande kost: 

Vad är nyttig mat? Vad säger forskarna?
Kan små barn äta samma mat som vuxna?
Behöver jag laga mat när barnen har ätit på förskolan?

Dietist kan bjudas in till en gruppträff för att diskutera ovanstående. Ni kan också med hjälp av henne samla sunda kostråd, få tips på snabblagad men ändå näringsriktig mat.

Förslag på praktisk aktivitet: 

Samlas en eftermiddag eller kväll och laga mat tillsammans med barnen, låt barnen delta utifrån sin förmåga och samtala med dem om den lagade måltiden.

Förslag på diskussionsområden rörande motion:

Vad händer i kroppen när man motionerar?
Vad skall jag tänka på när det gäller fysisk aktivitet och små barn?
Vilka samband finns det mellan kost och motion?
Är det någon skillnad mellan flickor och pojkar?

Fysiolog eller idrottslärare/pedagog kan bjudas in för att diskutera temat.

Delge varandra och gör en förteckning på olika kreativa förslag rörande motionstips och lekar som passar barnfamiljer i vardagen.

Förslag på praktisk aktivitet:

Gruppen väljer en fysisk aktivitet och gör den tillsammans med barnen. Tala med barnen om vad ni gör och varför det är viktigt för hälsan.

Finlands Hjärtförbund rf. har utvecklat ett instrument att analysera och följa familjens motions- och matvanor "Den smarta familjen". (Finlands Hjärtförbund rf. Åldermansvägen 8, PB 50, Helsingfors. Tel + 358 (0)9 752 75 21).

Nordiska Livsstilsverkstan