Träff 2

Diskussionsområde 3: FÖRVÄNTNINGAR OCH NORMER


Att vara småbarnsförälder är en av många roller i livet, där det finns stora och många förväntningar och normer.

Börja träffen med att följa upp hemuppgifterna genom att fråga:
  • Hur gick diskussionerna om TidsProfilen?
  • Har någon tagit med någon artikel eller annons som symboliserar normer kring att vara "en bra mamma" och "en bra pappa"?
  • Övergå därefter till att börja diskutera det som gäller just föräldrarollen.

Förslag på diskussionsfråga:

  • Hur ska "en bra mamma" och "en bra pappa" vara enligt förväntningar och normer i samhället idag?

Förslag på ytterligare diskussionsfrågor:

  • Vad brukar ni göra tillsammans med era barn?
  • Hur mycket tid lägger ni på aktiviteter tillsammans med barnet?
I NordChild studien framkom följande rörande föräldrar och barns aktiviteter tillsammans
under 2011.

Tabell 3. Nordiska barn och deras föräldrars aktiviteter tillsammans (2011).

Källa NordChild 2011

Utöver att vara förälder kan man ha många andra roller - som partner, medarbetare, släkting, son, dotter, husägare, vän, idrottare, miljöaktivist, föreningsaktiv, etc. Och så ska vi ju ta hand om oss själva också. Rollkonflikter kan uppstå, då krav och förväntningar som är förknippade med olika roller blir alltför omfattande eller oförenliga. 

Förväntningar och normer formas socialt och kulturellt. Många normer tar vi till oss och de blir då till egna ambitioner, andra upplever vi som ”tryck” utifrån. Det finns en tendens i samhället att man ses som "lyckad" om man i hög grad lever upp till förväntningar och normer.  

Övning 4: 

1. Dela ut arbetsblad 4 och dela in deltagarna i grupper om två och två eller tre och treArbetsblad 4

2. Be deltagarna diskutera vad normerna i vår tid säger om vad som är en "lyckad" människa? Vilka ideal finns det när det gäller arbete, konsumtion, relationer, hälsa och fritid och på andra områden?

3. Följ upp diskussionerna från de små grupperna i den större gruppen. Vid denna diskussion kan ni - om ni vill - komplettera det deltagarna sagt med egna exempel eller funderingar från nedanstående (insamlade från "vanliga" människor i samband med olika aktiviteter inom Föreningen Tidsverkstaden). 

Förväntningar och normer kring vad som är en ”lyckad” människa – exempel för handledarna.


Ha ett bra jobb
Heltid, övertid, utvecklande och intressant, vara tillgänglig, högproduktiv, ha uppdaterad kompetens, göra karriär.

Vara en uppdaterad konsument
Hem och inredning, bil, hemelektronik, mobiltelefoner, kläder, prylar, resor, etc. 

Hälsa och fritid
Ha en aktiv och intressant fritid, motionera, äta nyttig mat, se bra ut, göra medvetna val, ägna oss åt kulturella aktiviteter, ägna sig åt personlig utveckling, etc.

Vårda relationer
Vårda sina relationer: kärleksfull partner, närvarande förälder, umgås med nära vänner, omtänksam släkting, stötta arbetskamrater, vara socialt aktiv, kommentera på Facebook, etc.

Annat
Vara föreningsaktiv, engagerad samhällsmedborgare, följa nyhetsflödet, källsortera, cykla, åka kollektivt, etc.

Förslag på ytterligare diskussionsfrågor:

  • Var kommer dessa normer ifrån?
  • I vilken grad påverkas vi av normer?
  • Vad kan vi göra för att påverkas mindre? 


Nordiska Livsstilsverkstan