Utvärdering

Hjälp oss göra Nordiska Livsstilsverkstan ännu bättre. 


Det är viktigt att ni som genomfört en Livsstilsverkstad ger oss som utformat Nordiska Livsstilsverkstan feedback så att vi kan förbättra den.

En utvärdering brukar göras mot mål och syften samt deltagarnas förväntningar så gå gärna tillbaka till målsättningen med hela Nordiska Livsstilsverkstan och delmålen för varje tema när ni besvarar formuläret och kom gärna med konstruktiv kritik.

För att ni själva skall kunna förbättra ert arbete är det viktigt att ni ber deltagarna att utvärdera just ert upplägg.

Be gruppdeltagarna att fylla i ett frågeformulär med frågor som ni är speciellt intresserade av rörande t.ex. struktur, organisation och innehåll, mål.

 

Statistiska uppgifter 

För att se hur intresset är för Nordiska Livsstilsverkstan utvecklar sig, är vi tacksamma om ni fyller i några enkla statistiska uppgifter och skickar tillbaka till karin.ringsberg@nhv.se
 
Information om gruppledarna
Hur många gruppledare var ni?
Vilken bakgrund hade gruppledarna?
Vem tog initiativ till att börja med Nordiska Livsstilsverkstan?

Information om antal deltagare
Hur många mammor deltog?
Hur många pappor deltog?

Information om genomförandet
Hur många gruppträffar hade ni?
Hur lång tid varade gruppträffarna?
När på dagen träffades ni?
I vilka lokaler träffades ni?
Vilka tema behandlades?
Skapade ni egna tema? Vilka?

Öppna frågor
Vad var bra?
Vad kan förbättras?

Nordiska Livsstilsverkstan