Verksamma inom mediebranschen

TV, dagstidningar, Internet och sociala medier har en allt större roll i våra och i våra barns liv.

Vi påverkas medvetet och omedvetet, positivt och negativt, av mediernas budskap. Hälsa och livsstil är föremål för mycket uppmärksamhet i olika medier. De som arbetar inom mediebranschen blir därför viktiga aktörer i barns och föräldrars liv. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka medievanor man som förälder har och vilka vanor barnet har. Vad framställs som hälsofrämjande? Hur tolkar jag och barnet det som skrivs och sägs?

Ett syfte med Nordiska Livsstilsverkstan är att deltagarna skall utveckla sin kritiska värderingsförmåga, i både positiv och negativ bemärkelse, till vad som framställs och framförs av medier.

Nordiska Livsstilsverkstan